pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne to niezbędny element nauczania zarówno na poziomie podstawowym jak i nawet na poziomie akademickim. Pozwalają one na łatwiejsze pojęcie materiału, do którego odnosi się dana pomoc dydaktyczna. Znacznie podnosi to efektywność nauki oraz rozumienia.Środki dydaktyczne bardzo dobrze usprawniają umiejętność poznawania rzeczywistości. Uczniom, którzy mają do dyspozycji środki dydaktyczne, zdecydowanie łatwiej przychodzi formowanie wniosków, spostrzeżeń, rozwiązań. W dużej mierze przyczyniają się do poprawy zastosowania teorii w praktyce. Jest to bardzo ważny element nauczania, gdyż bez niego ciężko byłoby uczniom pojąć niektóre zagadnienia.

Pomoce naukowe można podzielić na kilka kategorii.: wzrokowe - przedmioty naturalne, wykresy, diagnozy, symbole; słuchowe - płyty, taśmy, instrumenty muzyczne, radia; wzrokowo - słuchowe – projektory filmowe, aparaty telewizyjne; częściowo automatyzujące proces uczenia i nauczania – maszyny dydaktyczne i komputery, których zastosowanie stanowi meritum niniejszej pracy. W dzisiejszych czasach dominują środki dydaktyczne z tej ostatniej kategorii.

Podstrona 31 Podstrona 32 Podstrona 33 Podstrona 34 Podstrona 35 Podstrona 36 Podstrona 37 Podstrona 38 Podstrona 39 Podstrona 40