pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne to niezbędny element nauczania zarówno na poziomie podstawowym jak i nawet na poziomie akademickim. Pozwalają one na łatwiejsze pojęcie materiału, do którego odnosi się dana pomoc dydaktyczna. Znacznie podnosi to efektywność nauki oraz rozumienia.Środki dydaktyczne bardzo dobrze usprawniają umiejętność poznawania rzeczywistości. Uczniom, którzy mają do dyspozycji środki dydaktyczne, zdecydowanie łatwiej przychodzi formowanie wniosków, spostrzeżeń, rozwiązań. W dużej mierze przyczyniają się do poprawy zastosowania teorii w praktyce. Jest to bardzo ważny element nauczania, gdyż bez niego ciężko byłoby uczniom pojąć niektóre zagadnienia.

Pomoce naukowe można podzielić na kilka kategorii.: wzrokowe - przedmioty naturalne, wykresy, diagnozy, symbole; słuchowe - płyty, taśmy, instrumenty muzyczne, radia; wzrokowo - słuchowe – projektory filmowe, aparaty telewizyjne; częściowo automatyzujące proces uczenia i nauczania – maszyny dydaktyczne i komputery, których zastosowanie stanowi meritum niniejszej pracy. W dzisiejszych czasach dominują środki dydaktyczne z tej ostatniej kategorii.

Podstrona 61 Podstrona 62 Podstrona 63 Podstrona 64 Podstrona 65 Podstrona 66 Podstrona 67 Podstrona 68 Podstrona 69 Podstrona 70