Geografia

Niewątpliwie jednym z najbardziej wymagających przedmiotów jest geografia. Dlatego bardzo ważnym elementem nauczania tego przedmiotu są tzw. Pomoce dydaktyczne z geografii. Uczeń, który ma dostęp do nich znacznie szybciej i łatwiej pojmie materiał, który ciężko byłoby mu ogarnąć bez pomocy.Najważniejsze pomoce dydaktyczne przy nauczaniu geografii to oczywiście mapy, atlasy, plansze, filmy oraz internet. Mapy i atlasy nie różnią się od siebie znacząco. Atlas jest po prostu zbiorem mapo różnej tematyce. Mapy mogą nam mówić o położeniu obiektów, zaludnieniu danego obszaru bądź o rozwoju rolnictwa na różnych terenach. Są one bardzo pomocne, gdyż uczeń może sobie szybko przypomnieć i wyobrazić sobie daną mapę.

Plansze geograficzne mogą prezentować różne rzeczy. Od ruchów górotwórczych do procesu wietrzenia bądź erozji. Przydają się one bardzo, gdyż bez problemu można zrozumieć na czym polegają dane zjawiska. W filmach geograficznych bardzo często pokazuje się miejsca, które jedynie widzimy na mapie podczas lekcji.

Podstrona 81 Podstrona 82 Podstrona 83 Podstrona 84 Podstrona 85 Podstrona 86 Podstrona 87 Podstrona 88 Podstrona 89 Podstrona 90